Prenatale screening

Als je zwanger bent krijg je drie screenings aangeboden:

  1. De screening op antistoffen tegen bloedgroepen en infectieziekten. Zoals beschreven in het hoofdstuk Zwangerschapsscreening.
  2. De screening op downsyndroom. Met de screening op downsyndroom (trisomie 21) kun je laten onderzoeken hoe groot de kans is dat je ongeboren kind downsyndroom heeft. Ook wordt gekeken naar de kans op twee andere aandoeningen: trisomie 13 (patausyndroom) en 18 (edwardssyn-droom). Deze screening wordt al vroeg in de zwangerschap uitgevoerd. Wij zullen je vragen of je meer informatie wilt over deze screening. Zo ja, dan volgt een uitgebreid gesprek. Je krijgt dan ook een folder mee waarin je het allemaal nog eens kunt nalezen. Wil je nu al meer weten kijk op: www.pns.nl
  3. De 20 wekenecho. De 20 wekenecho is een echo die je rond de 20e week van de zwangerschap kunt laten maken van je ongeboren kind. Hiermee wordt onderzocht of je ongeboren kind een open rug of open schedel heeft. Hierbij kunnen ook eventuele andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Dit onderzoek vind plaats in het 2e Mocht je meer informatie willen over deze vorm van screening dan zullen wij je hier uitgebreid over informeren.