Begeleiding bij bevalling in Scheveningen e.o.

Tussen de 37 en 42 weken van de zwangerschap mag je onder onze begeleiding bevallen. De meeste bevallingen vinden in deze periode plaats. Mocht je buiten deze termijn bevallen, dan word je tijdens de bevalling begeleidt in het ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog.

Vrouw straalt na bevalling

Voorafgaande aan de bevalling kunnen zich de volgende symptomen voordoen:

Harde buiken
Dit zijn samentrekkingen van de baarmoeder die niet pijnlijk zijn. Ze komen niet met regelmaat en nemen af bij rust. Ze kunnen wel ongemakkelijk zijn. Vaak zijn ze gerelateerd aan drukte, zowel geestelijk als lichamelijk. Ook kan een blaasontsteking de oorzaak zijn. Harde buiken komen aan het einde van de zwangerschap vaker voor en kunnen geen kwaad. Wanneer deze harde buiken niet afnemen met rust, neem dan contact met ons op.

Voorweeën
Dit zijn pijnlijke samentrekkingen van de baarmoeder die met name aan het einde van de zwangerschap voorkomen. Ze zijn kort van duur, zo’n 20-30 seconden en kunnen wel een paar uur aanhouden. Dit gebeurt vooral ´s nachts. Deze voorweeën zorgen niet voor ontsluiting, maar wel voor het soepel en weker worden van de baarmoedermond.

Indalingsweeën
Dit zijn steken laag in de onderbuik of in de vagina. Ze zorgen ervoor dat het kindje gaat indalen of nog wat dieper in het bekken komt. Niet iedereen krijgt hiermee te maken. Zeker wanneer het niet meer het eerste kindje is, kan het ook zijn dat het hoofdje pas gaat indalen tijdens de bevalling.

De bevalling
De bevalling kan op twee manieren beginnen. Doordat de vliezen breken of door het starten van weeën. Tijdens de bevalling gebeurt er heel wat in je lichaam. Als je de baarmoeder vergelijkt met een grote ballon met een tuutje eraan, dan is de ballon de baarmoeder en het tuutje de baarmoedermond. De eerste fase van de bevalling wordt de latente fase genoemd. De weeën in deze fase zorgen ervoor dat de baarmoedermond soepel en week wordt. Daarnaast wordt de baarmoedermond steeds korter en verdwijnt zelfs helemaal. Ook krijg je op deze weeën de eerste 3 cm ontsluiting.

De bevalling kan ook beginnen doordat de vliezen breken. Mocht dit het geval zijn, kijk dan even goed naar de kleur van het vruchtwater. Is het vruchtwater niet helder dan is extra controle nodig in het ziekenhuis. Meestal beginnen de weeën binnen 24 uur na het breken van de vliezen. Mocht dit niet zo zijn dan verwijzen we je naar het ziekenhuis.

Geboorte
Na de latente fase ga je de actieve fase in. In deze fase komen de weeën zeer regelmatig, ongeveer om de 3 minuten en duren 60 seconden. Met deze weeën bereik je de 10 cm ontsluiting en dit gaat gemiddeld met 1 cm per uur. Bij een tweede kindje of meer gaat dit vaak sneller.

Wanneer je 10 cm ontsluiting hebt bereikt, zit het hoofdje vaak zo diep dat het op de anus drukt. Dit veroorzaakt persdrang. Het lukt niet meer om de weeën weg te zuchten en je lijf wil mee persen. Je gaat nu de laatste fase van de bevalling in. Voor een eerste kindje moet je gemiddeld 1,5 uur persen. Bij een tweede kindje of meer gaat dit sneller.

Wanneer wij bij je thuis komen, zullen wij altijd de weeën observeren om een goed beeld te krijgen waar je ergens in de bevalling zit en hoe het gaat met het opvangen van de weeën. Daarnaast voelen we aan je buik en luisteren we naar de harttonen van de baby. Door middel van inwendig onderzoek voelen we hoe lang de baarmoedermond nog is en of deze soepel en week geworden is. Daarnaast wordt er gevoeld of er al wat ontsluiting is. Afhankelijk va